Pandemi sürecinde OTÜSEM olarak gerçekleştirdiğimiz çalışmalar

 

  • Hazırlık / kurulum çalışmalarını devam ettirdiğimiz OTÜSEM Uzaktan Eğitim Sistemi altyapısını tamamlayarak hızla faaliyete geçirdik ve hem iş dünyasının hem de diğer katılımcıların eğitim ihtiyaçlarını uzaktan programlar ile desteklemeye gayret gösterdik.

 

  • Uzaktan eğitim çalışmalarımızı daha etkili, verimli ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirebilmek üzere uzaktan eğitim stüdyomuzu kurarak faaliyete geçirdik ve etkin bir şekilde kullanmaya başladık.

 

 

  • Takipçilerimize sosyal medya, web sayfası vb. kanallar aracılığı ile pandemi döneminde evde kalmalarını teşvik edecek ve özellikle eğitim ile ilgili ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik girişimlerde bulunduk.

 

  • Sektörde tecrübeli hocalarımız ile işbirliği halinde "Kısa Çalışma Ödeneği, Ücretsiz İzin Desteği, İşletmelerin kullanacakları yöntemler, bordro ve SGK Bildirimleri konularında uzaktan online ücretsiz eğitimler gerçekleştirdik.